LET OP: we zijn niet in staat om handmatig de volledige inhoud van het platform te vertalen omdat het platform zeer snel groeit. De inhoud wordt in het Engels ingevoerd en automatisch vertaald. Onze excuses als er fouten in tekst zijn die worden veroorzaakt door automatische vertaling. Omdat we proberen om de groeiende internationale gemeenschap van Oziway-gebruikers te helpen, denken we dat het belangrijker is om de inhoud in veel talen aan veel mensen te leveren, althans op een manier die meestal correct is (zelfs als het fouten heeft), dan om veel mensen weg te laten. We zullen proberen om de meest voor de hand liggende vertaalfouten op te lossen.

Help Center Helpcentrum De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald

What can we help you with? Please choose a topic or question: Waar kunnen wij u mee helpen? Kies een onderwerp of vraag: De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald

How It Works? Hoe werkt het? De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald

How To Promote? Hoe te bevorderen? De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald

How To Sell? Hoe te verkopen? De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald

Earnings & Payment Winst & Betaling De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald

 

How it works? Hoe werkt het? De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald

shop icon
×
Money earning! Geld verdienen! De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald
Community platform!
Oziway is an innovative social media platform that combines traditional e-Commerce with the possibility of recommending Products and Services. It brings together Promoters and Sellers in one place Oziway is een innovatief social media platform dat traditionele e-commerce combineert met de mogelijkheid om producten en diensten aan te bevelen. Het brengt promotors en verkopers samen op één plaats De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald

BE AN ONLINE PRODUCT AND SERVICE PROMOTER WEES EEN ONLINE PRODUCT- EN SERVICEPROMOTOR De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald

Receive online tools and mobile app, together with products and services ready to promote. All you do is promote on the internet and let others know about Oziway Ontvang online tools en mobiele apps, samen met producten en diensten die klaar zijn om te promoten. Alles wat je doet is bevorderen op het internet en laat anderen weten over Oziway De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald

shop icon
Create your Oziway account Maak je Oziway-account aan De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald
shop icon
Setup your profile Uw profiel instellen De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald
shop icon
Promote products and services, yours or those available on Oziway Producten en diensten promoten, die van u of die beschikbaar zijn op Oziway De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald
shop icon
Grow your organization Uw organisatie laten groeien De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald
shop icon
Earn active and passive commissions Verdien actieve en passieve commissies De oorspronkelijke tekst weergeven automatisch vertaald
  Laden...